Visi dan Misi

Visi - Menjadikan koperasi yang dinamik mantap kewangan, teguh asetnya dan tadbir urus berintergriti menjelang tahun 2030 diperingkat Negeri Pahang Darul Makmur dan Nasional.

 

Misi - Mengamalkan nilai-nilai murni selaras prinsip keislaman. Menjana Pendapatan yang tinggi kepada Koperasi dan memberi pulangan yang maksimum kepada Anggota secara ekonomi melalui perkhidmatan secara telus dan profesional.

 

Anda ingin mendapatkan perkhidmatan koperasi?

Tinggalkan nombor dan pesanan, anda akan dihubungi.

Copyright © 2018. Hakcipta terpelihara.