Strategi

Merancang dan melaksanakan aktiviti untuk menambah baik perkhidmatan kepada Anggota setiap masa.

 

Memperkasakan modal insan Anggota dan pengurusan dengan melalui ilmu pengetahuan modal insan semasa.

 

Menambah aset ladang 500 hektar serta nilai dari masa ke semasa secara berterusan.

 

Mensasarkan perlaksanaan penghasilan sawit 30 mt/hektar.

 

Meneroka peluang-peluang pelaburan baru selain perladangan seperti hartanah.

 

Memperkasakan pengurusan dan modal insan dalam tadbir urus Koperasi.

 

Memantapkan perlaksanaan aktiviti yang sedia ada supaya menghasilkan pendapatan yang optimum

 

Menjadi rakan kongsi pintar dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

 

Objektif

Anda ingin mendapatkan perkhidmatan koperasi?

Tinggalkan nombor dan pesanan, anda akan dihubungi.

Copyright © 2018. Hakcipta terpelihara.