PENGENALAN

Sejarah Penubuhan


Koperasi LKPP Pahang Berhad ditubuhkan pada 07 Mac 1975 dengan nombor pendaftaran 5022. Penubuhannya bermatlamat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggotanya mengikut prinsip Koperasi yang berteraskan kepada sektor pertanian.Keanggotaan koperasi ini adalah terbuka kepada anggota perkhidmatan Kumpulan PKPP (dahulunya dikenali sebagai LKPP Negeri Pahang) serta syarikat anak dengan ekuiti pegangan tidak kurang 50%.Koperasi ini diterima menjadi anggota kepada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) pada 13 Disember 1986.


Keanggotaan Koperasi

Copyright © 2018. Hakcipta terpelihara.